Bt alapítása

 • Az alábbiakban a betéti társasággal és annak alapításával kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezésekről olvashat.
"A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetmleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel." Gtv. 108. § (1)
Fentiek alapján tehát betéti társaság alapításához legalább két tag szükséges.

Cégnév
 • A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés is lehet. A cégnévben szerepelhet a cégtulajdonosnak vagy a cég tagjainak neve is. Célszerű egyidejűleg több cégnevet is megjelölni, mivel a cégkizárólagosság elve miatt a cégnévnek az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell.

Székhely, telephely, fióktelep
 • A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása és egyéb a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.
 • A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen van, mint a cég székhelye.

Tevékenységi kör
 • A cég tevékenységi köreit a jelenleg hatályos TEÁOR'08 alapján kell meghatározni. A társasági szerződésben meg kell jelölni a cég fő tevékenységi körét, emellett korlátlan számban határozhatók az egyéb tevékenységi körök.

Jegyzett tőke
 • A jelenlegi szabályozás alapján ez bármekkora összeg lehet.

Képviselet, a cégjegyzés módja
 • A betéti társaság képviseletét az üzletvezetők látják el. Az új törvényi szabályozás lehetővé teszi, hogy a kültag is képviselje a társaságot. A cégjegyzés módja lehet önálló vagy együttes.

Cégalapítás menete
 • A cégalapítás menete a korábbi jogszabályi előírások módosításával lényegesen egyszerűbbé illetve az elektronikus cégeljárás révén nagymértékben gyorsabbá vált. Az elkészített társasági szerződés és annak mellékletei elektronikus úton kerülnek benyújtásra a cégbírósághoz. Amennyiben szerződésmintával alakul meg a társaság, úgy a cégbejegyzés az iratok benyújtásától számított 48 óra alatt megtörténik.

Cégalapítás költségei
 • Az eljárási illeték összege 15.000,- Ft, amely elektronikus úton, közvetlenül az illetékes cégbíróság számlájára történő átutalással fizethető meg.
 • Közzétételi költségtérítést cégalapításkor nem kell fizetni, már működő cég társasági szerződésének módosításakor ennek összege 3.000,- Ft.
 • Ügyvédi munkadíj: 40.000,- Ft+ÁFADr. Terék Anikó Ügyvédi Iroda
2230 Gyömrõ, Táncsics M. út 49.
e-mail: drtereka@gmail.com
Tel.: 06-20-545-4060
Dr Terék Anikó ügyvédi iroda, kft, bt alapítás, adásvételi szerződések egyéb ügyek
Kezdőlap | Bemutatkozás | Szolgáltatások | Díjak | Kapcsolat
Copyright Dr Terék Anikó 2009 - minden jog fenntartva
www.netcube.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, online marketing. Irányt mutatunk, megoldást kínálunk!
China maximum nitrocellulose manufacturer, We produce nitrocellulose chips nitrocellulose cotton and nitrocellulose solution. China maximum filter press manufacturers.