Kft alapítása

Az alábbiakban a korlátolt felelősségű társasággal és annak alapításával kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezésekről olvashat.
"A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság,amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni." Ptk. 3:159. §

Cégnév
  • A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés is lehet. A cégnévben szerepelhet a cégtulajdonosnak vagy a cég tagjainak neve is. Célszerű egyidejűleg több cégnevet is megjelölni, mivel a cégkizárólagosság elve miatt a cégnévnek az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell.

Székhely
, telephely, fióktelep
  • A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.
  • A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen van, mint a cég székhelye.

Tevékenységi kör
  • A cég tevékenységi köreit a jelenleg hatályos TEÁOR'08 alapján kell meghatározni. A társasági szerződésben meg kell jelölni a cég fő tevékenységi körét, emellett korlátlan számban határozhatók meg az egyéb tevékenységi körök.

Jegyzett tőke
  • A Kft. törzstőkéjének minimum összege 3.000.000,- Ft és az új törvényi előírások szerint nincs szükség a banki befizetést igazolni a cégbíróság felé, elegendő ha a fenti összegnek a társaság javára történő rendelkezésre bocsátásáról az ügyvezető ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatban ad számot.

Képviselet, a cégjegyzés módja
  • A cég képviseletét az ügyvezető látja el. Két vagy több ügyvezető esetén szükséges annak meghatározása hogy az ügyvezetőket önálló vagy együttes cégjegyzési jog illeti meg.

Cégalapítás menete
  • A cégalapítás menete a korábbi jogszabályi előírások módosításával lényegesen egyszerűbbé illetve az elektronikus cégeljárás révén nagymértékben gyorsabbá vált. Az elkészített társasági szerződés és annak mellékletei elektronikus úton kerülnek benyújtásra a cégbírósághoz. Amennyiben szerződésmintával alakul meg a társaság, úgy a cégbejegyzés az iratok benyújtásától számított 48 óra alatt megtörténik.

Cégalapítás, cégmódosítás költségei
  • Az eljárási illeték összege cégalapításkor 50.000,- Ft, amely elektronikus úton, közvetlenül az illetékes cégbíróság számlájára történő átutalással fizethető meg. Az illeték mértéke cégmódosításkor 15.000,- Ft.
  • Közzétételi költségtérítést cégalapításkor nem kell fizetni, már működő cég társasági szerződésének módosításakor ennek összege 3.000,- Ft.
  • Ügyvédi munkadíj: 40.000,- Ft
Dr. Terék Anikó Ügyvédi Iroda
2230 Gyömrõ, Táncsics M. út 49.
e-mail: drtereka@gmail.com
Tel.: 06-20-545-4060
Dr Terék Anikó ügyvédi iroda, kft, bt alapítás, adásvételi szerződések egyéb ügyek
Kezdőlap | Bemutatkozás | Szolgáltatások | Díjak | Kapcsolat
Copyright Dr Terék Anikó 2009 - minden jog fenntartva
www.netcube.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, online marketing. Irányt mutatunk, megoldást kínálunk!
China maximum nitrocellulose manufacturer, We produce nitrocellulose chips nitrocellulose cotton and nitrocellulose solution. China maximum filter press manufacturers.